cinnamonwithgoogle2

Vị trí kỹ sư nghiên cứu có chất lượng là nhu cầu của nhiều công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên thực trạng nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu công việc ngay khi vừa rời ghế nhà trường. Do đó, Cinnamon có mong muốn thành lập một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam, hình thành một bước đệm cần thiết trong sự nghiệp nghiên cứu của các bạn sinh viên sắp và vừa tốt nghiệp.

Cinnamon AI Labs được thành lập và định hưởng bởi Hajime Hotta, chủ tịch công ty Cinnamon. Hajime có bằng tiến sĩ công nghệ máy tính tại Nhật Bản và bề dày kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Ông đã từng thành công với 2 công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản và bán lại cho Mixi Japan và Yahoo Japan. Hiện ông vừa là nhà đầu tư thiên thần và cố vấn cho nhiều công ty và dự án tại khu vực Đông Nam Á, vừa khởi nghiệp công ty Cinnamon. Chính nhờ sự kết hợp giữa kiến thức công nghệ và nền tảng làm kinh doanh vững chắc, Hajime có định hướng phát triển Cinnamon AI Lab trở thành một trung tâm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, giải quyết trực tiếp nhu cầu của thị trường và đưa ra các giải pháp sáng tạo.

Tầm Nhìn và Giá trị

Cinnamon Artificial Intelligence (AI) Labs là công ty tư vấn và phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp thị trường quốc tế.
Chúng tôi tạo hướng đi mới với 3 giá trị cốt lõi:

  • Phát triển ứng dụng AI với Dữ liệu thưa (Sparse Data)
  • Khả năng công nghệ kết hợp với sự am hiểu mô hình kinh doanh và xu hướng thị trường
  • Đào tạo kỹ sư nghiên cứu tầm quốc tế với Khóa học Intelligence

Hoạt Động Mới Nhất

Năm 2017, Cinnamon AI Labs tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng AI cho doanh nghiệp quốc tế trên nhiều lĩnh vực: Dịch vụ chăm sóc khách hàng, Thương mại, Quảng cáo trực tuyến…

Tháng 4/2017, Cinnamon tổ chức khóa học Intelligence 2 mở rộng phạm vi tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trao cơ hội phát triển cho 40 tài năng trẻ quốc gia.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Intelligence 2017